Spesialistklinikk for implantatbehandling

Implantatbehandling koster ofte mindre enn du tror. Med våre konkurransedyktige priser er det mulig for mange å ta seg råd til implantatbehandling.

Vi har godkjenning for implantatbehandling med trygdestønad. Det innebærer at dersom det finnes en mulighet for offentlig stønad til behandlingen, betaler pasienten kun sin egenandel til oss. I de tilfeller hvor NAV dekker singelimplantat i henhold til honorartakster, betaler pasienten ingen egenandel hos oss.

Pasienten har krav på et skriftlig, bindende kostnadsoverslag før behandlingen begynner. For de som får refusjon fra NAV, blir kostnadene individuelle. Dette fordi hver enkelt pasients situasjon er unik, og utløser ulike trygderettigheter. Den individuelle behandlingsplanen blir lagt inn i et dataprogram som er integrert med journalen. Programmet regner ut andelen som betales av trygden og pasientens egenandel. Alle henvendelser med hensyn til utredning/behandlingsplan/kostnadsoverslag er selvfølgelig uforpliktende.

For mer om priser på tannimplantatbehandling med NAV refusjon les under trygderegler.

Våre priser på tannimplantatbehandling uten NAV refusjon:

Pris per implantat (uten refusjon, inkl. alt). Første 24 000
Pris per implantat (uten refusjon, inkl. alt). Neste 22 000
Implantatkirurgi (inkl. implantat) første implantat 12 000
Implantatkirurgi (inkl. implantat) for de andre 11 000
Pris per implantat med refusjon, se trygderegler.
Pris for hel underkjeve implantatbro. (uten refusjon, inkl .alt) 120 000
Pris for hel overkjeve implantatbro. (uten refusjon, inkl .alt) 130 000

Drammen Implantatsenter AS

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 21
3044 Drammen