fbpx
Spesialistklinikk for implantatbehandling

De aller fleste er godt skikket for å få satt inn et tannimplantat. Høy alder er som regel ingen hindring. Som tidligere nevnt er en grundig forundersøkelse nødvendig før behandlingen startes, slik at vi er 100% sikre på at du er kvalifisert for et tannimplantat. Vi vil ta røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde og kvalitet. Det er også en forutsetning at munnhulen er fri for infeksjoner og tannløsningssykdom (periodontitt).

Vi er opptatt av at alle inngrep skal være så vellykket og trygge som mulig. Da er det viktig at du opplyser oss om dine helseopplysninger.

Det du må gi beskjed om før en behandling er følgende:

  • Går du på medisiner, og i så fall hvilke?
  • Sykdommer
  • Allergier
  • Unormal blødningstendens
  • Har du hatt tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling?
  • Graviditet
  • Tannlegeskrekk

Drammen Implantatsenter AS

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 21
3044 Drammen

KORONATILTAK VED TANNBEHANDLING

Dette gjør vi:
Vi følger myndighetenes generelle smittevernskrav og de spesifikke anbefalingene til tannhelsetjenesten.

Dette inkluderer bl.a.:
• Strenge renholdsrutiner
• Utvidet bruk av smittevernsutstyr
• Prioritering av ulike pasientgrupper i henhold til behandlingsbehov,smitterisiko og tilgang på smittevernsutstyr
• Tilrettelegging av drift med tanke på bemanning, åpningstider og rutiner

Ekstra tiltak på utstyr kommer ikke til å påvirke prisen på behandlingen.

Husk at du kan be om om kostnadsoverslag før behandling, og at du alltid skal få skriftlig kostnadsoverslag hvis totalprisen på behandlingen overstiger 5000 kr.

Dette ber vi deg om å gjøre
• Ved timebestilling: Kontakt oss på telefon, e-post eller online
• Ikke oppsøk klinikken hvis du er i karantene, har symptomer eller fått påvist smitte/sykdom. Ta kontakt hvis du er i tvil
• Pasienter med smitte eller mistanke om smitte skal behandles på egne beredskapsklinikker
• Planlegg besøket ditt slik at du bruker minst mulig tid på venterommet
• Hold minst en meter avstand til andre pasienter og ansatte
• Sørg for god håndhygiene før og etter tannlegetimen
• Ikke bruk mobiltelefonen mens du oppholder deg på klinikken

Takk for at du viser hensyn!