Spesialistklinikk for implantatbehandling

Implantatbehandling koster ofte mindre enn du tror. Vi har valgt å legge oss på et prisnivå som gjør det mulig for mange å ta seg råd til implantatbehandling. Vi er godkjent for implantatbehandling med trygdestønad. Dette betyr at om det finnes en mulighet for offentlig stønad betaler du kun din egenandel til oss.

I de tilfellene hvor NAV dekker singelimplantat i henhold til honorartakster betaler du ingen egenandel til oss i det hele tatt. Prisliste finner du her.

Vi er opptatt av en ryddig prosess hvor du har full kontroll over hvilke utgifter behandlingen vil innebære. Derfor får våre pasienter alltid et skriftlig kostnadsoverslag før vi starter på behandlingen. Hva tannimplantat koster vil også avhenge av hvor mange implantater som skal settes inn og hvilken kvalitet du skal ha på tannerstatningen som festes til implantatene.

Lurer du på hva tannimplantat koster deg? Vi tilbyr gratis forundersøkelse hvor du vil få et prisoverslag i etterkant.

Gratis forundersøkelse med prisoverslag:

Drammen Implantatsenter AS

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 21
3044 Drammen