fbpx
Spesialistklinikk for implantatbehandling

Ny teknologiKlinikken etterstreber hele tiden å være i fremste ledd når det gjelder å ta i bruk ny teknologi innenfor vårt fagfelt.

Derfor har vi valgt å gå til innkjøp av det seneste innenfor 3- dimensjonal røntgenteknologi. Vi er derved en av få tannlegekontorer i Norge som har et slikt røntgenapparat (Sirona Ortophos – 3D).

Velger du å utføre implantatbehandling hos oss? Det kan i mange tilfeller være en stor fordel å ta i bruk ny teknologi som 3- dimensjonalt røntgenbilde.

Største fordelen med et 3-dimensjonelt røntgenbilde er at man får mulighet til å planlegge det kirurgiske inngrepet på en bedre måte. Dette var ikke mulig med et tradisjonelt 2-D bilde.

Det vil i sin tur bidra til en økt grad av vellykkethet, fordi det blir enklere å unngå unødvendige komplikasjoner.

Det gjelder for eksempel i forbindelse med implantatbehandling av hele overkjeven der det kan være vanskelig å bedømme om det er tilstrekkelig med ben. Det gjelder også i stor grad planlegging av implantatbehandling i underkjeven der nærhet til nerver alltid er et tema.

Ny teknologi -3d-rontgren

Drammen Implantatsenter AS

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 21
3044 Drammen