Spesialistklinikk for implantatbehandling

Trygderefusjon og tannbehandling

Drammen Implantatsenter ønsker å hjelpe pasientene våre med å få de trygderettighetene de har krav på. Derfor har vi satt oss grundig inn i regelverket på dette området og holder oss alltid oppdatert på trygderegler. Vi har betydelig kunnskap og erfaring med hensyn til muligheter for refusjon. Vi er dessuten offentlig godkjent av NAV Trygd for økonomisk støtte til rehabilitering med implantater.

Her er noen av de vanligste årsakene til tanntap:

 1. Tannkjøttssykdom (periodontitt)
 2. Munntørrhet (hyposalivasjon)
 3. Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade
 4. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 5. Manglende tannanlegg (agenesi)
 6. Sjelden medisinsk tilstand
 7. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. (Oftest av psykiske grunner)
 8. Tannlegeskrekk

Refusjon for deg som har tannlegeskrekk
I dag kan du som har alvorlig tannlegeskrekk, få utgiftene refundert. Du må få en bekreftelse fra din lege eller psykolog på at du har alvorlig tannlegeskrekk, og på grunn av dette avstått tannlegebesøk under en lengre periode. Refusjon gis kun til pasienter med svært alvorlig tannlegeskrekk. Utgifter dekkes etter honorartakster.

NAV Trygd yter også økonomisk støtte til konvensjonell tannbehandling hvor det ikke er behov for implantater. Et vanlig problem er tannslitasje/erosjoner – se trygderegel 9, og hyposalivasjon (munntørrhet) – se trygderegel 10.

Eksempler på trygderefusjon

Her har vi satt opp noen priseksempler på behandlinger vi utfører. Det trenger ikke å bli så dyrt, og vi tror du vil bli positivt overrasket når du ser hva du faktisk betaler etter at støtte fra NAV er trukket fra.

Tennene er tapt pga tannkjøttssykdom (se trygderegel 6 b)

En tannløs underkjeve erstattet med 12 fastsittende tenner festet til implantater.

Brutto pris Kr. 110.000

 • Støtte fra NAV Kr. 89.090
 • Egenandel Kr. 20.910

Eksempelet forutsetter at 10 framtenner mangler / er tapt etter 01.05.2002 pga tannkjøttsykdom (marginal periodontitt) (Gjelder t.o.m. tann nr 5 i tannrekken (ikke jeksler).

Tannen er tapt pga tannkjøttsbetennelse (se trygderegel 6 b)

En tann erstattet med et implantat og en porselenskrone

Brutto pris Kr. 22.000

 • Støtte fra NAV Kr. 12.355
 • Egenandel Kr. 9.645

Eksempelet forutsetter at 1 tann mangler/ er tapt etter 01.05.2002 pga tannkjøttsykdom (marginal periodontitt). Gjelder t.o.m. tann nr 5 i tannrekken (ikke jeksler).

Tennene er tapt pga hyposalivasjon (munntørrhet) (se trygderegel 10)

En tannløs overkjeve erstattet med 12 fastsittende tenner festet til implantater.

Brutto pris Kr. 120.000

 • Støtte fra NAV Kr. 86.510
 • Egenandel Kr. 33.490

Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (se trygderegel 13 a.)

Tap av en tann erstattet med et implantat og en porselenskrone:

Brutto pris Kr. 22.000

 • Støtte fra NAV Kr. 16.155
 • Egenandel Kr. 5.845

En ulykkesforsikring dekker pasientens egenandel. Reiseforsikringer har som oftest også en ulykkesforsikring inkludert, som regel begrenset oppad til kr. 15 000,-

Tannen mangler pga manglende tannanlegg (se trygderegel 7 c)

En tann erstattet med et implantat og en porselenskrone.

Brutto pris Kr. 22.000

 • Støtte fra NAV Kr. 22.000
 • Egenandel Kr. 0

Tannlegen som NAV saksbehandler

Drammen Implantatsenter har direkte oppgjør med NAV på all behandling der det ytes stønad fra folketrygden. Pasienten betaler kun sin egenandel ved besøket.
Fra 1. januar 2008 med den nye trygderegler ble det mulig for tannleger å ha direkte oppgjør med NAV. Det innebærer at tannlegen selv bedømmer når det er grunnlag for refusjon i henhold til folketrygdlovens paragraf 5-6. Tidligere måtte man i hvert enkelt tilfelle sende inn en søknad til NAV. Saksbehandlingstiden var ofte lang, og hele systemet var byråkratisk og tungrodd.

Det nye systemet krever imidlertid at tannlegen har satt seg grundig inn i trygderegelverket for å kunne hjelpe alle de som har krav på stønad. Vi på Drammen Implantatsenter har satt vår ære i dette. Gjennom en rekke kurs i regi av den Norske Tannlegeforening og NAV har vi satt oss grundig inn i regelverket og etter hvert opparbeidet en betydelig kompetanse. Du kan derfor føle deg trygg på at vi ivaretar dine trygderettigheter.
Vi holder oss løpende oppdatert om trygderegler, og vil legge ut informasjon på våre hjemmesider så snart det foreligger nye opplysninger som kan være av interesse for publikum.

Alle trygderegler. Les her.

Drammen Implantatsenter AS

Tordenskiolds gate 22
3044 Drammen

Veibeskrivelse